Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uwarunkowania klimatyczne turystyki w Wietnamie

Uwarunkowania klimatyczne turystyki w Wietnamie

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Matuszko, Dorota [SAP11011831] pl
dc.contributor.author Kopaczka, Diana pl
dc.contributor.author Celiński-Mysław, Daniel [USOS94965] pl
dc.date.accessioned 2018-04-18T08:21:49Z
dc.date.available 2018-04-18T08:21:49Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0137-1983 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53575
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Uwarunkowania klimatyczne turystyki w Wietnamie pl
dc.title.alternative Climate conditions of tourism in Vietnam pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 121-139 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 138-139 pl
dc.identifier.weblink http://journals.umcs.pl/b/article/view/4207 pl
dc.subject.pl Wietnam pl
dc.subject.pl klimat pl
dc.subject.pl turystyka pl
dc.subject.pl temperatura powietrza pl
dc.subject.pl opady pl
dc.subject.pl wilgotność pl
dc.subject.en Vietnam pl
dc.subject.en climate pl
dc.subject.en tourism pl
dc.subject.en temperature pl
dc.subject.en precipitation pl
dc.subject.en humidity pl
dc.description.volume 72 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,8 pl
dc.identifier.doi 10.17951/b.2017.72.1.121 pl
dc.identifier.eissn 2083-3601 pl
dc.title.journal Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-04-13 pl
dc.participation Matuszko, Dorota: 33%; pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska