Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Uwarunkowania klimatyczne turystyki w WietnamieAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Geografii i Geologii nie afiliował
Matuszko Dorota
Kopaczka, Diana
Celiński-Mysław Daniel

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Geografii i Geologii
Matuszko Dorota
Kopaczka, Diana
Celiński-Mysław Daniel

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Geografii i Geologii
Matuszko Dorota
Kopaczka, Diana
Celiński-Mysław Daniel