Jagiellonian University Repository

Country of origin as the criterion for the product range assessment by young consumers

pcg.skipToMenu

Country of origin as the criterion for the product range assessment by young consumers

Show full item record

dc.contributor.author Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata [SAP11020006] pl
dc.contributor.author Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.date.accessioned 2015-04-21T08:56:23Z
dc.date.available 2015-04-21T08:56:23Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1231-7853 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5355
dc.language eng pl
dc.title Country of origin as the criterion for the product range assessment by young consumers pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1003-1008 pl
dc.description.additional Artykuł znajduje się na dołączonej do czasopisma płycie CD pl
dc.identifier.weblink http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/zjazd_katedr_2014_mir8_nowy.pdf#page=1003 pl
dc.abstract.pl W artykule podjęto rozważania dotyczące znaczenia efektu kraju pochodzenia (COO) w ocenie produktów różnych kategorii (nisko- i wysokoangażujących) przez młodych konsumentów w Polsce. Badano oddziaływanie COO na tle innych zmiennych na decyzje nabywcze konsumentów, co pozwala stwierdzić, że kraj pochodzenia nie ma pierwszoplanowego znaczenia a ważniejsze są wewnętrzne walory produktu takie jak jakość, marka czy cena. W analizowanych kategoriach produktów nie stwierdzono również wyraźnej różnicy pomiędzy znaczeniem kraju pochodzenia w ocenie badanych kategorii produktów. pl
dc.abstract.en The issue discussed in the present paper concerns the effect of the country of origin (COO) on the assessment of different categories of (low and high involvement) products by young consumers in Poland. The COO's impact has been analysed against other variables affecting consumer purchase decisions which prompts the conclusion that the country of origin is not of key significance while the internal qualities of the product such as quality, brand or price are. Among the analysed categories of products the country of origin was not a clearly decisive factor contributing to the assessment of the product categories. pl
dc.subject.pl kraj pochodzenia pl
dc.subject.pl młody konsument pl
dc.subject.pl decyzje nabywcze pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.en country of origin pl
dc.subject.en young consumer pl
dc.subject.en purchase decissions pl
dc.subject.en Poland pl
dc.description.volume 21 pl
dc.description.number 8 pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.title.journal Marketing i Rynek pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-04-20 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)