Jagiellonian University Repository

Austriacka koncepcja wielonarodowościowej monarchii na tle rozwiązań ustrojowych Galicji

Austriacka koncepcja wielonarodowościowej monarchii ...

Show full item record

dc.contributor.author Małecki, Marian [SAP11015875] pl
dc.contributor.editor Gulczyński, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2018-04-17T11:00:20Z
dc.date.available 2018-04-17T11:00:20Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7654-311-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53548
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Austriacka koncepcja wielonarodowościowej monarchii na tle rozwiązań ustrojowych Galicji pl
dc.title.alternative The Austrian concept of multinational monarchy against the background of the political solutions of Galicia pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pl
dc.description.physical 195-216 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania : ład wiedeński a europejska wspólnota pl
dc.contributor.institution Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.sourceinfo liczba autorów 26; liczba stron 416; liczba arkuszy wydawniczych 32; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)