Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Unii EuropejskiejAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Kawczyńska Monika

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Kawczyńska Monika

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Kawczyńska Monika