Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

DNA damage signaling, impairment of cell cycle ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Not affiliated
Zhao, Hong
Halicka, H. Dorota
Li, Jiangwei
Berniak Krzysztof
Dobrucki Jerzy
Darzynkiewicz, Zbigniew
Biela Ewa

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Zhao, Hong
Halicka, H. Dorota
Li, Jiangwei
Berniak Krzysztof
Dobrucki Jerzy
Darzynkiewicz, Zbigniew
Biela Ewa

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Zhao, Hong
Halicka, H. Dorota
Li, Jiangwei
Berniak Krzysztof
Dobrucki Jerzy
Darzynkiewicz, Zbigniew
Biela Ewa