Jagiellonian University Repository

Humanistyka : niedokończony projekt

pcg.skipToMenu

Humanistyka : niedokończony projekt

Show full item record

dc.contributor.author Markowski, Michał [SAP11012989] pl
dc.date.accessioned 2018-04-16T10:39:00Z
dc.date.available 2018-04-16T10:39:00Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53457
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Humanistyka : niedokończony projekt pl
dc.title.alternative Humanities : an unfinished project pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-28 pl
dc.description.additional Autor podpisany jako: Michał Paweł Markowski. Streszcz. po ang. pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/ibl/Content/48480/WA248_65561_P-I-2524_markowski-human.pdf pl
dc.abstract.pl Omawiając cztery współczesne wizje humanistyki (Marquard, Nussbaum, Rorty, Fish), autor opowiada się za stanowiskiem, które zakłada, iż nauki humanistyczne mają polityczny wpływ na społeczeństwo, wbrew konstatacjom liberalnych zwolenników wolnego rynku. Głównym celem humanistyki jest, według autora, przemiana wyobraźni społecznej przy pomocy rozlicznych słowników, wykorzystywanych do opisu ludzkiego doświadczenia. pl
dc.abstract.en Discussing four contemporary approaches to the humanities, those expressed by Marquard, Nussbaum, Rorty, and Fish, the author takes the side of those who believe that humanities have a political impact on society, regardless of what liberal partisans of the free market may claim. He defines the main goal of humanities as transformation of the social imaginary by making explicit the multitude of vocabularies used to describe human experience. As no vocabulary naturally prevails over any other, humanities should be understood not so much as a cluster of academic disciplines but rather as a critical disposition of mind that puts in crisis the ossified structures of thinking. Since this work is still dramatically needed in the contemporary academia, the modernising project of the humanities remains unfinished. pl
dc.subject.pl humanistyka pl
dc.subject.pl Odo Marquard pl
dc.subject.pl Martha C. Nussbaum pl
dc.subject.pl Richard Rorty pl
dc.subject.pl Stanley Fish pl
dc.subject.en humanities pl
dc.subject.en Odo Marquard pl
dc.subject.en Martha C. Nussbaum pl
dc.subject.en Richard Rorty pl
dc.subject.en Stanley Fish pl
dc.description.number 6 (132) pl
dc.description.publication 1,16 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Humanistyka i nowoczesność pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-04-15 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Studiów Humanistycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2011 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa