Jagiellonian University Repository

Introducion to the issue : Buddhism : between philosophy and religion

Introducion to the issue : Buddhism : between ...

Show full item record

dc.contributor.author Jakubczak, Krzysztof [SAP11017557] pl
dc.date.accessioned 2018-04-13T08:17:32Z
dc.date.available 2018-04-13T08:17:32Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2083-6635 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53366
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Introducion to the issue : Buddhism : between philosophy and religion pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-8 pl
dc.identifier.weblink http://argumentwp.vipserv.org/wp-content/uploads/2017/pdfv7n1/argument_v7_n1_intro.pdf pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,22 pl
dc.identifier.eissn 2084-1043 pl
dc.title.journal Argument pl
dc.title.volume Buddhism : between philosophy and religion pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-04-13 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Foreword pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska