Jagiellonian University Repository

The garden cities of Katowice : a study of cityholia

pcg.skipToMenu

The garden cities of Katowice : a study of cityholia

Show full item record

dc.contributor.author Petri, Jakub [SAP11020241] pl
dc.date.accessioned 2018-04-13T08:04:51Z
dc.date.available 2018-04-13T08:04:51Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1641-9278 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53364
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The garden cities of Katowice : a study of cityholia pl
dc.title.alternative Katowickie miasta - ogrody : studium miastocholii pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 127-143 pl
dc.identifier.weblink http://www.ltn.lodz.pl/images/ai%2018_2016_full.compressed.pdf pl
dc.abstract.pl Jesteśmy współcześnie świadkami burzliwej debaty poświęconej przestrzeni miejskiej w naszym kraju. Jej efektem jest zarówno szeroka zmiana społeczna dotycząca postrzegania roli planowania miejskiego w codziennym życiu jak i intensywny rozkwit wyspecjalizowanego dyskursu w tej kwestii. Jakkolwiek, ten ostatni zdaje się zaskakująco często rozwijać w kierunku obrony modernistycznego dziedzictwa w architekturze i planowaniu miejskim przy równoczesnej krytyce rozwiązań współczesnych. Kontekst śląski nie jest w tej mierze odosobniony. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli jaką pełnią pre-modernistyczne i modernistyczne modele urbanistyczne w powstaniu i realizacji idei Katowic jako miasta - ogrodów. pl
dc.abstract.en Today we are witnessing some sudden changes concerning the perception of the urban space in Poland. The social and spatial consequences of the processes of rapid and chaotic development and transformation of the cities during the last two decades have been thoroughly investigated and criticized by the specialists from the fields of architecture, sociology and philosophy, and even covered in some recent popular bestseller books. It is thus not an exaggeration to state that the quality of the urban space is becoming an increasingly important issue for many Poles. It is striking, however, that the mentioned scholarly work offers more criticism than positive, innovative solutions for the future. It seems to be concentrated more on the defense of the modernist architectural heritage, the preservation of modernist urban developments and inventing new functions for old modernist buildings than creating ideas for the urban spaces of the future. The local Silesian context seems to fit perfectly into this pattern. pl
dc.subject.pl ogród pl
dc.subject.pl miasto pl
dc.subject.pl przestrzeń pl
dc.subject.pl modernizm pl
dc.subject.pl Śląsk pl
dc.subject.en garden pl
dc.subject.en city pl
dc.subject.en space pl
dc.subject.en modernism pl
dc.subject.en Silesia pl
dc.description.number 18 (27) pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.eissn 2451-0327 pl
dc.title.journal Art Inquiry pl
dc.title.volume Neomodernism pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-03-12 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa