Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"You’ve come a long way, baby" : the evolution of feminine identity models on the example of contemporary language of advertising

"You’ve come a long way, baby" : the evolution of ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska