Jagiellonian University Repository

Nie tylko emptio spei : o niektórych przypadkach sprzedaży aleatoryjnej

pcg.skipToMenu

Nie tylko emptio spei : o niektórych przypadkach sprzedaży aleatoryjnej

Show full item record

dc.contributor.author Wyrwińska, Karolina [SAP13009096] pl
dc.contributor.editor Mach, Peter pl
dc.contributor.editor Pekarik, Matej pl
dc.contributor.editor Vladár, Vojtech pl
dc.date.accessioned 2015-04-20T18:21:56Z
dc.date.available 2015-04-20T18:21:56Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-80-8082-764-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5319
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Nie tylko emptio spei : o niektórych przypadkach sprzedaży aleatoryjnej pl
dc.title.alternative Not only emptio spei : as far as some cases of the aleatory sale are concerned pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Trnava : Trnavská univerzita pl
dc.description.physical 739-748 pl
dc.abstract.pl W literaturze romanistycznej wiele uwagi poświęcono niezwykle interesującym kontraktom emptio spei oraz emptio rei speratae. Z uwagi na fakt, że w odniesieniu do obydwu wspomnianych umów zaistnienie przedmiotu sprzedaży zależało, w mniejszym lub większym stopniu od przypadku, w poświęconych im pracach akcentuje się ich aleatoryjny charakter. Równie interesujące z tego punktu widzenia wydają się być inne typy sprzedaży aleatoryjnej, które nie cieszyły się dotychczas tak dużym zainteresowaniem badaczy, jak wspomniane emptio spei oraz emptio rei speratae. Mowa o analizowanych przez jurystów klasycznych kontraktach: emptio quasi spes hereditatis, emptio servi fugitivi oraz emptio servi alieni qui heres institutus est. Na naszą uwagę zasługuje zarówno ich wyszukana konstrukcja prawna, ujmująca los (ryzyko, szansę na szczęśliwy traf) jako immanentną cechę kontraktu, jak i szeroki zakres wykorzystania losowości wzbogacającej typową umowę emptio-venditio, a przez to znacząco rozszerzającej jej gospodarcze znaczenie. pl
dc.abstract.en Plenty of attention has been paid to extraordinarily interesting contracts emptio spei and emptio rei speratae in Romanistic literature. By dint of the fact that in relation to both mentioned agreements, coming of the object of a sale into existence depended more or less on an occurrence, their aleatory nature is accentuated in works dedicated to them. Other kinds of the aleatory sale which so far have not been of such strong interest of scholars as the mentioned emptio spei and emptio rei speratae, seem to be as much curious from this point of view. The study presents contracts analyzed by classical jurists: emptio quasi spes hereditatis, emptio servi fugitivi oraz emptio servi alieni qui heres institutus est. Either their sophisticated legal construction including fate (the risk, a chance of good luck) as the immanent feature of a contract or a wide range of using randomness enriching a typical emptio-venditio agreement and due to it considerably expanding its economic importance, deserve one’s attention. pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 0,66 pl
dc.title.container Constans et perpetua voluntas : pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám pl
dc.contributor.institution Trnavská univerzita. Právnická fakulta pl
dc.language.container slo pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Rzymskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 1; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)