Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pecunia pecuniam parere non potest? : o pieniądzu kredytowym w Rzymie okresu późnej republiki : zarys problemu.

Pecunia pecuniam parere non potest? : o pieniądzu ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Dozwolony użytek utworów chronionych Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Dozwolony użytek utworów chronionych