Jagiellonian University Repository

Klientki pierwszych domów towarowych : o potencjale emancypacyjnym kobiecego konsumpcjonizmu

Klientki pierwszych domów towarowych : o potencjale ...

Show full item record

dc.contributor.author Dauksza, Agnieszka [SAP14003058] pl
dc.date.accessioned 2018-04-10T14:14:36Z
dc.date.available 2018-04-10T14:14:36Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53130
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Klientki pierwszych domów towarowych : o potencjale emancypacyjnym kobiecego konsumpcjonizmu pl
dc.title.alternative Female clients of first department stores : on emancipatory potential of female consumerism pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 224-241 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=62169 pl
dc.abstract.pl Niniejszy tekst jest próbą krytycznego przekroczenia diagnozy konstatującej kobiecą "nieobecność" czy "niewidoczność" pośród modernistycznych obszarów publicznych. Rozważenia dotyczą m.in. statusu konsumentki oraz potencjału emancypacyjnego kobiecego konsumpcjonizmu, szczególnie jego wczesnej fazy, przypadającej na okres powstawania pierwszych domów towarowych. W kulturoznawczej analizie funkcjonowania tych nowoczesnych instytucji handlowych, postrzeganych zwłaszcza przez pryzmat strategii psychologicznego, percepcyjnego i afektywnego oddziaływania, przydatne okazują się refleksje krytyczne m.in. A. Friedberg, S. Buck-Morss, J. Wolff, J. Baudrillarda, Z. Baumana i in. Z tej perspektywy interesujące są też omówienia wybranych tekstów kultury, między innymi powieści Wszystko dla pań Emila Zoli oraz montaży tekstowych i wierszy Debory Vogel. pl
dc.abstract.en The article is an attempt at critical transgression of the diagnosis speaking of “absence” or “invisibility” of women in Modernist public spheres. The author concentrates among other on the status of the female consumer and the emancipatory potential of female consumerism, especially its early phase, the period when first department stores were opened. Applying the framework of cultural studies to the analysis of modern commercial institutions, seen mostly through the prism of the strategies of psychological, perceptive and affective effect, the author applies critical thought of A. Friedberg, S. Buck-Morss, J. Wolff, J. Baudrillarda, and Z. Bauman. Such a perspective allows also for an interesting discussion of some texts of culture, among them Emil Zola’s The Ladies’ Delight as well as textual montages and poems by Debora Vogel. pl
dc.subject.pl emancypacja pl
dc.subject.pl konsumpcjonizm kobiet pl
dc.subject.en emancipation pl
dc.subject.en consumerism of women pl
dc.description.number 4 (142) pl
dc.description.publication 1,26 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Fotojęzyki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-04-07 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)