Jagiellonian University Repository

"Polska historyczna, Polska wolna, oświecona zaczyna się od chrześcijaństwa" : Adam Mickiewicz wobec chrztu i chrystanizacji Polski

pcg.skipToMenu

"Polska historyczna, Polska wolna, oświecona zaczyna się od chrześcijaństwa" : Adam Mickiewicz wobec chrztu i chrystanizacji Polski

Show full item record

dc.contributor.author Dopart, Bogusław [SAP11009300] pl
dc.date.accessioned 2018-04-10T10:24:53Z
dc.date.available 2018-04-10T10:24:53Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1731-4232 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53117
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title "Polska historyczna, Polska wolna, oświecona zaczyna się od chrześcijaństwa" : Adam Mickiewicz wobec chrztu i chrystanizacji Polski pl
dc.title.alternative "Historical Poland, Poland free and elightened begins with the Christianity" : Adam Mickiewicz's attitude towards beptism and christianization of Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 129-140 pl
dc.description.additional Teologia Polityczna : rocznik filozoficzny 2016/2017 pl
dc.subject.pl Adam Mickiewicz pl
dc.subject.pl chrzest Polski pl
dc.subject.pl chrystanizacja Polski pl
dc.subject.en Adam Mickiewicz pl
dc.subject.en baptism of Poland pl
dc.subject.en christianization of Poland pl
dc.description.number 9 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.journal Teologia Polityczna pl
dc.title.volume 1050 pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)