Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Autorska formuła komparatystykiPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Borowski Andrzej

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Borowski Andrzej

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Borowski Andrzej