Jagiellonian University Repository

The Poincaré-Bendixson Theorem : from Poincaré to the XXIst century

pcg.skipToMenu

The Poincaré-Bendixson Theorem : from Poincaré to the XXIst century

Show full item record

dc.contributor.author Ciesielski, Krzysztof [SAP11010260] pl
dc.date.accessioned 2014-08-19T06:08:42Z
dc.date.available 2014-08-19T06:08:42Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1895-1074 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/530
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title The Poincaré-Bendixson Theorem : from Poincaré to the XXIst century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 2110-2128 pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 6 pl
dc.identifier.doi 10.2478/s11533-012-0110-y pl
dc.identifier.eissn 1644-3616 pl
dc.title.journal Central European Journal of Mathematics pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P *
.pointsMNiSW [2012 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska