Jagiellonian University Repository

Tzw. "nominativus cum infinitivo" jako formalizacja struktury predykatowo-argumentowej w klasycznej łacinie

pcg.skipToMenu

Tzw. "nominativus cum infinitivo" jako formalizacja struktury predykatowo-argumentowej w klasycznej łacinie

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska