Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tzw. "nominativus cum infinitivo" jako formalizacja struktury predykatowo-argumentowej w klasycznej łacinie

Tzw. "nominativus cum infinitivo" jako formalizacja ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska