Jagiellonian University Repository

Zastosowanie spektroskopii oscylacyjnej w badaniach struktur molekularnych wybranych monoterpenów z wykorzystaniem obliczeniowych metod kwantowo-chemicznych

pcg.skipToMenu

Zastosowanie spektroskopii oscylacyjnej w badaniach struktur molekularnych wybranych monoterpenów z wykorzystaniem obliczeniowych metod kwantowo-chemicznych

Show full item record

dc.contributor.advisor Proniewicz, Leonard [SAP11008736] pl
dc.contributor.author Marzec, Katarzyna M. [SAP14003458] pl
dc.date.accessioned 2018-04-09T17:03:01Z
dc.date.available 2018-04-09T17:03:01Z
dc.date.submitted 2010-09-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53091
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Zastosowanie spektroskopii oscylacyjnej w badaniach struktur molekularnych wybranych monoterpenów z wykorzystaniem obliczeniowych metod kwantowo-chemicznych pl
dc.title.alternative Structural studies of selected monoterpinenes in means of vibrational spectroscopy and quantum-chemical calculations pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical [5], 227, [3] pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl monoterpeny pl
dc.subject.pl niskotemepraturowe matryce gazów szlachetnych pl
dc.subject.pl spektroskopia oscylacyjna pl
dc.subject.pl DFT pl
dc.subject.pl fotochemia pl
dc.subject.en monoterpenes pl
dc.subject.en low temperature matrix-isolation pl
dc.subject.en vibrational spectroscopy pl
dc.subject.en DFT pl
dc.subject.en photochemistry pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2010/141 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii. Zakład Fizyki Chemicznej pl
dc.contributor.reviewer Koroniak, Henryk pl
dc.contributor.reviewer Najbar, Jan [SAP11004099] pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Fizyki Chemicznej pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright