Jagiellonian University Repository

Chemical ordering kinetics and vacancy thermodynamics in B2 binary intermetallics : simulation study

Chemical ordering kinetics and vacancy thermodynamics ...

Show full item record

dc.contributor.advisor Abdank-Kozubski, Rafał [SAP11009423] pl
dc.contributor.advisor Pierron-Bohnes, Veronique pl
dc.contributor.author Biborski, Andrzej [USOS58074] pl
dc.date.accessioned 2018-04-09T16:46:00Z
dc.date.available 2018-04-09T16:46:00Z
dc.date.submitted 2010-09-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53090
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Chemical ordering kinetics and vacancy thermodynamics in B2 binary intermetallics : simulation study pl
dc.title.alternative Kinetyka uporządkowania i termodynamika wakancji termicznych w układach międzymetalicznych z nadstrukturą typu B2 : badania symulacyjne pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical [2], XIV, 110 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.identifier.weblink http://www.fais.uj.edu.pl/documents/41628/12e05217-87bf-4397-b304-82720bd67e1f pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest opracowanie modelu kinetyki porządkowania atomowego w związkach międzymetalicznych z nadstrukturą typu B2 metodami symulacji komputerowych opartych na technikach Monte Carlo. Do grupy badanych związków metalicznych należą min. NiAl, FeAl, które ze względu na niską gęstość i wysoką odporność na działanie wysokich temperatur są kandydatami do zastosowań w nowoczesnej technologii materiałów konstrukcyjnych. Atrakcyjne właściwości wspomnianych układów związane są z uporządkowaniem atomowym dalekiego zasięgu, które powstaje w układzie na drodze migracji atomów odbywającej się za pośrednictwem wakancji. Eksperymentalnie stwierdzono, że w związku NiAl zawierającym kilka rzędów wielkości więcej wakancji niż Ni3Al proces porządkowania atomowego przebiega znacznie wolniej. Przeprowadzone badania miały na celu weryfikację hipotezy, iż przyczyn ą obserwowanego zjawiska jest defekt potrójny - w specyficzny sposób "pułapkujący" wakancje powstające w związku NiAl. W ramach studium nad przyczyną wspomnianego zjawiska opracowany został oparty na symulacjach Monte Carlo model procesu tworzenia defektów antystrukturalnych w układzie z nadstrukturą B2 wykazującym tendencję do tworzenia defektów potrójnych. Realizacja projektu przebiegała w dwóch etapach: (i) Opracowanie analitycznego i symulacyjnego modelu termodynamicznego do wyznaczania równowagowej koncentracji wakancji. (ii) Symulacja relaksacji "porządek-porządek" w układzie z nadstrukturą B2 metodami "Kinetic Monte Carlo" przy uwzględnieniu równowagowej koncentracji wakancji wyznaczanej metodami opracowanymi w etapie (i). W ramach opracowanego modelu dwuskładnikowego związku międzymetalicznego AB opartego na nadstrukturze typu B2 przebadano naturę defektu potrójnego jak i jego wpływ na kinetykę przemian typu "porządek-porządek". Symulacyjne rozwiązanie modelu termodynamicznego tworzenia wakancji pozwoliło na przebadanie specyficznej korelacji tworzenia defektów punktowych - rozpoznano istnienie defektu potrójnego w wymodelowanym układzie. W ramach symulacji kinetyk typu "porządek-porządek" wykryto możliwą przyczynę zwolnienia procesów rozporządkowania (zarejstrowaną eksperymentalnie dla układu B2 NiAl ) związaną z asymetrią tworzenia defektów punktowych w sieci krystalicznej (defekt potrójny). Tym samym cel pracy został osiągnięty. pl
dc.subject.pl symulacje pl
dc.subject.pl Monte-Carlo pl
dc.subject.pl termodynamika pl
dc.subject.pl defekty pl
dc.subject.en simulations pl
dc.subject.en Monte-Carlo pl
dc.subject.en thermodynamics pl
dc.subject.en defects pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2010/136 pl
dc.contributor.institution Jagiellonian University pl
dc.contributor.institution Université de Strasbourg pl
dc.contributor.reviewer Kurzydłowski, Krzysztof J. pl
dc.contributor.reviewer Murch, Graeme E. pl
dc.contributor.reviewer Rościszewski, Krzysztof [SAP11006659] pl
dc.date.accession 2018-04-09 pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright