Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Atak na światło i ciało : (okrucieństwo w muzealnych ...



Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Fazan Katarzyna
Wesołowska, Elżbieta
Szturc Włodzimierz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Fazan Katarzyna
Wesołowska, Elżbieta
Szturc Włodzimierz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Fazan Katarzyna
Wesołowska, Elżbieta
Szturc Włodzimierz