Jagiellonian University Repository

Solidarity in the classical tradition

pcg.skipToMenu

Solidarity in the classical tradition

Show full item record

dc.contributor.author Głos, Aleksandra [SAP14008178] pl
dc.date.accessioned 2018-04-06T09:15:26Z
dc.date.available 2018-04-06T09:15:26Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0867-8308 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52999
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Solidarity in the classical tradition pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-33 pl
dc.abstract.pl Solidarność jest "cudem". Zasługuje ona na takie miano nie tylko ze względu na relatywną rzadkość nieinstrumentalnej, spontanicznej i pełnej ufności współpracy we współczesnych zatomizowanych społeczeństwach, lecz także ze względu na swój niewytłumaczalny i niezmiennie fascynujący fundament: ludzką wolność. Artykuł opisuje naturę "cudów" na przykładzie dwóch klasycznych tradycji myśli europejskiej: antycznej i judeochrześcijańskiej. Obraz solidarności wyłaniający się z tej analizy dowodzi, że solidarność jest źródłowo i nieredukowalnie fenomenem liberalnym, a więc ufundowanym na wolności i pomnażającym wolność. pl
dc.abstract.en Solidarity is a "miracle", and not only because of the relative rarity of spontaneous, trusting, non - instrumental cooperation in todays’ atomized societies, but also be- cause of its inexplicable, invariably striking fundament - human freedom. This essay investigates the nature of "miracles", drawing on two giant traditions - the ancient, Judaeo - Christian. The image of solidarity that emerges from this analysis proves that solidarity is originally and irreducibly a freedom - enhancing concept. pl
dc.subject.pl solidarność pl
dc.subject.pl przyjaźń obywatelska pl
dc.subject.pl Arystoteles pl
dc.subject.pl Hannah Arendt pl
dc.subject.pl wolność pl
dc.subject.pl wspólne działanie pl
dc.subject.en solidarity pl
dc.subject.en civic friendship pl
dc.subject.en Aristotle pl
dc.subject.en Hannah Arendt pl
dc.subject.en freedom pl
dc.subject.en common action pl
dc.description.volume 46 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.15633/lie.2359 pl
dc.identifier.eissn 2391-6834 pl
dc.title.journal Logos i Ethos pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project 2015/17/N/HS5/00434 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska