Jagiellonian University Repository

Języki zagrożone? : odwracanie procesu zmian językowych w świetle analizy sytuacji socjolingwistycznej społeczności kaszubskiej i friulijskiej

pcg.skipToMenu

Języki zagrożone? : odwracanie procesu zmian językowych w świetle analizy sytuacji socjolingwistycznej społeczności kaszubskiej i friulijskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Miodunka, Władysław [SAP11004771] pl
dc.contributor.author Woźniakiewicz, Joanna pl
dc.date.accessioned 2018-04-05T10:51:57Z
dc.date.available 2018-04-05T10:51:57Z
dc.date.submitted 2011-12-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52952
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Języki zagrożone? : odwracanie procesu zmian językowych w świetle analizy sytuacji socjolingwistycznej społeczności kaszubskiej i friulijskiej pl
dc.title.alternative Endangered languages? : processes of reversing language shift in the light of the analysis of socioliguistic situation of kashubian and friulan community pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 264 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl odchodzenie od języka pl
dc.subject.pl utrzymanie języka pl
dc.subject.pl kaszubski pl
dc.subject.pl friulijski pl
dc.subject.en language shift pl
dc.subject.en reversing language shift pl
dc.subject.en kashubian pl
dc.subject.en friulan pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2011/251 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filologiczny pl
dc.contributor.reviewer Labocha, Janina [SAP11007690] pl
dc.contributor.reviewer Szul, Roman pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright