Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kultura organizacyjna w perspektywie nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu

Kultura organizacyjna w perspektywie nurtu krytycznego ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright