Jagiellonian University Repository

Every plane graph is facially-non-repetitively C-choosable

pcg.skipToMenu

Every plane graph is facially-non-repetitively C-choosable

Show full item record

dc.contributor.author Gutowski, Grzegorz [SAP13008390] pl
dc.date.accessioned 2018-04-04T08:41:05Z
dc.date.available 2018-04-04T08:41:05Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1097-1440 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52919
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Every plane graph is facially-non-repetitively C-choosable pl
dc.type JournalArticle pl
dc.identifier.weblink http://www.combinatorics.org/ojs/index.php/eljc/article/view/v25i1p74 pl
dc.description.volume 25 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 1077-8926 pl
dc.title.journal The Electronic Journal of Combinatorics pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-04-04 pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid P1.74 pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2018 A]: 25


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa