Jagiellonian University Repository

Spatial attributes of the four-helix bundle group of bacteriocins : the high-resolution structure of BacSp222 in solution

pcg.skipToMenu

Spatial attributes of the four-helix bundle group of bacteriocins : the high-resolution structure of BacSp222 in solution

Show full item record

dc.contributor.author Nowakowski, Michał pl
dc.contributor.author Jaremko, Łukasz pl
dc.contributor.author Władyka, Benedykt [SAP12119116] pl
dc.contributor.author Dubin, Grzegorz [SAP14030299] pl
dc.contributor.author Ejchart, Andrzej pl
dc.contributor.author Mak, Paweł [SAP11016637] pl
dc.date.accessioned 2018-03-28T12:16:56Z
dc.date.available 2018-03-28T12:16:56Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0141-8130 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52851
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Spatial attributes of the four-helix bundle group of bacteriocins : the high-resolution structure of BacSp222 in solution pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 2715-2724 pl
dc.identifier.weblink https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813017330635 pl
dc.subject.en nuclear magnetic resonance pl
dc.subject.en four-helix bundle bacteriocins pl
dc.subject.en BacSp222 pl
dc.description.volume 107, Part B pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.ijbiomac.2017.10.158 pl
dc.identifier.eissn 1879-0003 pl
dc.title.journal International Journal of Biological Macromolecules pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-03-28 pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biochemii Analitycznej pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Małopolskie Centrum Biotechnologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2018 A]: 35


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa