Jagiellonian University Repository

Determinanty przedsiębiorczości i innowacyjności akademickiej

pcg.skipToMenu

Determinanty przedsiębiorczości i innowacyjności akademickiej

Show full item record

dc.contributor.author Makieła, Zbigniew [SAP14021891] pl
dc.contributor.author Pałka, Elżbieta pl
dc.date.accessioned 2018-03-28T11:01:34Z
dc.date.available 2018-03-28T11:01:34Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1231-7853 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52831
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Determinanty przedsiębiorczości i innowacyjności akademickiej pl
dc.title.alternative Determinants of entrepreneurship and academic innovation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 438-450 pl
dc.description.additional Art. na płycie CD. Bibliogr. s. 450 pl
dc.abstract.pl Głównym celem publikacji są determinanty przedsiębiorczości akademickiej, które przełamują dość powszechny schemat myślenia, że prowadzenie własnego przedsiębiorstwa jest sprzeczne z zasadami pracy badawczej, a tym samym trudne do przyjęcia dla środowiska naukowego. Propozycja modelu "uniwersytetu trzeciej generacji", zakłada poszerzenie dotychczasowych działań statutowych obejmujących edukację i badania naukowe o aktywne wspieranie przedsiębiorczości (dla odróżnienia od uczelni średniowiecznej, opartej wyłącznie na funkcjach edukacyjnych i poszerzonej o działalność naukowo-badawczą - modelu Humboldtów na początku XIX w.). Pojawia się koncepcja przedsiębiorczego uniwersytetu. pl
dc.abstract.en Academic entrepreneurship breaks down a fairly common pattern of thinking that running a business and trying to commercialize is contrary to the principles of research and therefore inappropriate for the scientific community. The new approach results in the development of a model of the "third generation university", which aims to broaden the existing statutory activities of education and research into active entrepreneurship (to distinguish it from the medieval university, based solely on educational functions and research-enhanced Humboldt Early nineteenth century). The concept of entrepreneurial university emerges. pl
dc.subject.pl przedsiębiorczość akademicka pl
dc.subject.pl innowacje pl
dc.subject.pl uniwersytet trzeciej generacji pl
dc.subject.pl Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości pl
dc.subject.en academic entrepreneurship pl
dc.subject.en innovation pl
dc.subject.en third generation university pl
dc.subject.en Academic Business Incubators pl
dc.description.volume 24 pl
dc.description.number 7 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.journal Marketing i Rynek pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 9


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)