Jagiellonian University Repository

"Dos lid fun ojsgehargetn jidiszn folk" Jichcoka Kacenelsona jako forma autobiografii poety i narodu

"Dos lid fun ojsgehargetn jidiszn folk" Jichcoka ...

Show full item record

dc.contributor.author Pawelec, Andrzej [SAP11016344] pl
dc.contributor.author Sitarz, Magdalena [SAP11013463] pl
dc.date.accessioned 2018-03-27T12:54:18Z
dc.date.available 2018-03-27T12:54:18Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2353-8694 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52788
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Dos lid fun ojsgehargetn jidiszn folk" Jichcoka Kacenelsona jako forma autobiografii poety i narodu pl
dc.title.alternative "Dod lid fun oysgehargetn yidishn folk" as an autobiography of the poet and his people pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-98 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 96-98. Zawiera recenzowane materiały z X Seminarium Friedmanowskiego: jidyszowe egodokumenty jak źródło do interdyscyplinarnych badań historyczno-społecznych, kulturowych i literaturoznawczych, które miało miejsce we Wrocławiu, w dniach 10-11 czerwca 2016. pl
dc.identifier.weblink https://wnus.edu.pl/au/pl/issue/799/article/13186/ pl
dc.subject.pl Kacenelson pl
dc.subject.pl autobiografia pl
dc.subject.pl jidisz pl
dc.subject.pl Zagłada pl
dc.subject.en Katsenelson pl
dc.subject.en autobiography pl
dc.subject.en Yiddish pl
dc.subject.en Shoah pl
dc.description.number 1 (8) pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.18276/au2017.1.8-05 pl
dc.title.journal Autobiografia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-15 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Germańskiej pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa