Jagiellonian University Repository

Sociological contexts of Liberature

Sociological contexts of Liberature

Show full item record

dc.contributor.author Bazarnik, Katarzyna [SAP11016037] pl
dc.date.accessioned 2018-03-23T14:04:25Z
dc.date.available 2018-03-23T14:04:25Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52662
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Sociological contexts of Liberature pl
dc.title.alternative Liberatura w polu produkcji kulturowej pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 223-241 pl
dc.description.additional Angielska wersja językowa artykułu: "Liberatura w polu produkcji kulturowej" // Teksty Drugie (2015), nr 3 (153), s. 57-76. pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/64457/WA248_83932_P-I-2524_bazarnik-sociologica_o.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł zawiera analizę sytuacji liberatury w polu produkcji literackiej. Przedstawia historyczny zarys rozwoju tego zjawiska, wychodząc od sformułowanej przez Zenona Fajfera propozycji genologicznej. Następnie sytuuje ją w kontekście socjologicznego przełomu w badaniach bibliologicznych, które potwierdziły, że w przypadku "silnych" autorów, walczących o autonomię w polu można mówić o semantyce intencjonalnej, odautorskiej szaty graficznej. Na koniec, odwołując się do opisywanych przez Pierre’a Bourdieu mechanizmów konsekracji oraz nowoczesnych teorii gatunku o nachyleniu socjolingwistycznym i retorycznym, opisuje liberaturę jako nową jakościowo formę komunikacji literackiej, którą można ujmować w kategoriach gatunku rozumianego jako "horyzont oczekiwań". pl
dc.abstract.en The article analyses the situation of liberature in the field of literary production. It presents a historical outline of the phenomenon, starting from Zenon Fajfer’s proposal of a new literary genre. Then it locates liberature in the context of the sociological turn in bibliography, which demonstrated that "strong" authors striving to maintain their autonomy in the literary field paid attention to the semantically charged, intentionally shaped bibliographic code of their books. Finally, drawing on Pierre Bourdieu’s mechanisms of consecration as well as modern sociolinguistic and rhetorical theories of genre, it describes liberature as a new form of literary communication that can be conceptualised in terms of genre understood as the horizon of expectations. pl
dc.subject.pl liberatura pl
dc.subject.pl socjologia literatury pl
dc.subject.pl gatunek literacki pl
dc.subject.pl pole produkcji literackiej pl
dc.subject.pl mechanizmy konsekracji pl
dc.subject.en liberature pl
dc.subject.en sociology of literature pl
dc.subject.en literary genre pl
dc.subject.en literary field pl
dc.subject.en mechanisms of consecration pl
dc.description.number 2 (10) pl
dc.description.publication 1,58 pl
dc.identifier.doi 10.18318/td.2016.en.2.15 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Theory of literature, critique, interpretation : Special issue : English edition pl
dc.contributor.translator Barys, Arthur pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-03-16 pl
dc.participation Bazarnik, Katarzyna: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Translation pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project DEC 2011/01/D/HS2/05129 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)