Jagiellonian University Repository

The anthropological and communicative aspects of epistolographic discourse

pcg.skipToMenu

The anthropological and communicative aspects of epistolographic discourse

Show full item record

dc.contributor.author Rybicka, Elżbieta [SAP11017834] pl
dc.date.accessioned 2018-03-23T13:26:10Z
dc.date.available 2018-03-23T13:26:10Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52657
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title The anthropological and communicative aspects of epistolographic discourse pl
dc.title.alternative Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 46-63 pl
dc.description.additional Tekst ukazał się pierwotnie w "Teksty Drugie" 2004 nr 4 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/64453/WA248_83921_P-I-2524_rybicka-anthropolog_o.pdf pl
dc.subject.pl epistolografia pl
dc.subject.pl antropologia literatury pl
dc.subject.pl teoria literatury pl
dc.subject.en epistolography pl
dc.subject.en anthropology of literature pl
dc.subject.en literary theory pl
dc.description.number 2 (10) pl
dc.description.publication 1,06 pl
dc.identifier.doi 10.18318/td.2016.en.2.4 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Theory of literature, critique, interpretation : Special issue : English edition pl
dc.contributor.translator Koschalka, Benjamin pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-03-23 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Translation pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa