Jagiellonian University Repository

Powieść "Лада или Радость" Timura Kibirowa : postkonceptualistyczna idylla

pcg.skipToMenu

Powieść "Лада или Радость" Timura Kibirowa : postkonceptualistyczna idylla

Show full item record

dc.contributor.author Syska, Katarzyna [SAP11019524] pl
dc.contributor.editor Glinianowicz, Katarzyna [SAP14000345] pl
dc.contributor.editor Kotyńska, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2018-03-23T09:28:46Z
dc.date.available 2018-03-23T09:28:46Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65432-62-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52594
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Powieść "Лада или Радость" Timura Kibirowa : postkonceptualistyczna idylla pl
dc.title.alternative A novel of Timur Kibirov "Lada or Joy" : post-conceptual idyll pl
dc.title.alternative Роман Тимура Кибирова "Лада или Радость" : постконцептуалистская идиллия pl
dc.title.alternative Roman Timura Kibirova "Lada ili Radost'" : postkonceptualistskaâ idilliâ pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda pl
dc.description.physical 150-160 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji: Obce/swoje 2 : Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy, która miała miejsce w Krakowie, w dniach 20-21 października 2016 roku. pl
dc.identifier.weblink https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47082 pl
dc.identifier.weblink http://www.wydawnictwoscriptum.pl/obceswoje-ii-miasto-i-wies-w-kulturze-bialorusi-polski-rosji-ukrainy-p-214.html pl
dc.abstract.en In this article the „village” story of Timur Kibirov „Lada or joy”, is analyzed from the point of view of the poetics of post-conceptualism, one of the main representatives of which is Kibirov. A distinctive feature of post-conceptualism is combining the formal techniques of modernism (intertextuality, irony, pastiche) and sincere emotional tone of the author. In his first work of prose the poet uses three interrelated genres or trends – idyll, sentimental novel and village prose, to create a stylistic collage, in which parody, irony and idyllic mode do not contradict but complement each other. pl
dc.subject.en contemporary Russian literature pl
dc.subject.en post-conceptualism pl
dc.subject.en new sincerity pl
dc.subject.en village discourse pl
dc.description.publication 0,69 pl
dc.title.container Obce/swoje : miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-22 pl
dc.participation Syska, Katarzyna: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
dc.sourceinfo liczba autorów 20; liczba stron 269; liczba arkuszy wydawniczych 17; pl
dc.publisher.ministerial Wydawnictwo "scriptum" pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska