Jagiellonian University Repository

Ewaluacja ex-ante projektu pozakonkursowego "Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 : raport końcowy z badania ewaluacyjnego

pcg.skipToMenu

Ewaluacja ex-ante projektu pozakonkursowego "Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 : raport końcowy z badania ewaluacyjnego

Show full item record

dc.contributor.author Otręba-Szklarczyk, Agnieszka [USOS40347] pl
dc.contributor.author Pierzchała, Marcin pl
dc.contributor.author Strzebońska, Anna pl
dc.contributor.author Szklarczyk, Dariusz [SAP13016724] pl
dc.contributor.author Ulatowska, Roksana pl
dc.contributor.author Winogrodzka, Dominika [USOS127352] pl
dc.contributor.author Worek, Barbara [SAP11117583] pl
dc.date.accessioned 2018-03-22T15:56:48Z
dc.date.available 2018-03-22T15:56:48Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7633-345-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52573
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Ewaluacja ex-ante projektu pozakonkursowego "Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 : raport końcowy z badania ewaluacyjnego pl
dc.title.alternative The ex-ante evaluation of the non-competition project entitled ‘Monitoring of the National Smart Specialisation’ under the Operational Programme "Intelligent Development 2014-2020" pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Fundacja Rozwoju Badań Społecznych pl
dc.pubinfo Warszawa : IBC GROUP pl
dc.description.physical 235 pl
dc.subject.pl ewalauacja oparta na teorii pl
dc.subject.pl ewaluacja ex ante pl
dc.subject.pl innowacyjność pl
dc.subject.pl Krajowe Inteligentne Specjalizacje pl
dc.subject.en theory based evaluation pl
dc.subject.en ex-ante evaluation pl
dc.subject.en innovation pl
dc.subject.en National Smart Specialization pl
dc.description.points 25 pl
dc.description.publication 16 pl
dc.participation Worek, Barbara: 12%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska