Jagiellonian University Repository

O językach używanych przez członków niektórych organizacji terrorystycznych

pcg.skipToMenu

O językach używanych przez członków niektórych organizacji terrorystycznych

Show full item record

dc.contributor.author Gacek, Tomasz [SAP11017126] pl
dc.date.accessioned 2015-04-20T07:30:49Z
dc.date.available 2015-04-20T07:30:49Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1899-6264 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5256
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title O językach używanych przez członków niektórych organizacji terrorystycznych pl
dc.title.alternative The languages ​​spoken by members of certain terrorist organizations pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-74 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/6732 pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo pl
dc.subject.pl językoznawstwo pl
dc.subject.pl terroryzm pl
dc.subject.en security pl
dc.subject.en linguistics pl
dc.subject.en terrorism pl
dc.description.number 1 (14) pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.identifier.eissn 2451-0718 pl
dc.title.journal Bezpieczeństwo pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-04-20 pl
dc.participation Gacek, Tomasz: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska