Jagiellonian University Repository

O pewnym chłopskim geście : od rabacji do Zagłady

pcg.skipToMenu

O pewnym chłopskim geście : od rabacji do Zagłady

Show full item record

dc.contributor.author Dauksza, Agnieszka [SAP14003058] pl
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:50:38Z
dc.date.available 2018-03-22T12:50:38Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52526
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title O pewnym chłopskim geście : od rabacji do Zagłady pl
dc.title.alternative On a certain peasant gesture : from the Galician slaughter to the Shoah pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 95-106 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/66433/WA248_86191_P-I-2524_dauksza-pewnym_o.pdf pl
dc.abstract.pl Punktem wyjścia jest problem badawczy: kto powinien analizować chłopskie dziedzictwo? Czy narracje pisane z pozycji miejskiej czy akademickiej reprezentują wieś? Jak szukać alternatywnych ujęć, nowych metod, innych narzędzi opisu? Analizowane są zwłaszcza dwa przypadki na różne sposoby prezentujące polskich chłopów: 'Shoah' Claude Lanzmanna i 'Niepamięć' Piotra Brożka. Autorka proponuje refleksję nad gestem jako znaczącym nośnikiem pamięci kulturowej oraz przekaźnikiem energii społecznej. Wyróżnia też powtarzalne funkcje gestów. Autorka określa te badania mianem studiów gestycznych. Głównym przykładem jest gest podrzynania gardła reprezentowany w wielu narracjach o chłopach (które dotyczą m.in. rabacji i Zagłady), ale i stale obecny w społecznych skojarzeniach, czego dowodzi m.in. lektura współczesnych forów internetowych. pl
dc.subject.pl gest pl
dc.subject.pl studia gestyczne pl
dc.subject.pl chłopi pl
dc.subject.pl Shoah pl
dc.subject.pl Lanzmann pl
dc.subject.pl podcinanie gardła pl
dc.subject.en gesture pl
dc.subject.en gesture studies pl
dc.subject.en peasants pl
dc.subject.en Shoah pl
dc.subject.en Lanzmann pl
dc.subject.en throat-cutting pl
dc.description.number 6 (168) pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.18318/td.2017.6.6 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Chłopskość pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-16 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa