Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Nieobecność jakże obecna : (o tomie "Klangor" Urszuli ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Kozioł, Urszula
Ligęza Wojciech

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kozioł, Urszula
Ligęza Wojciech

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kozioł, Urszula
Ligęza Wojciech