Jagiellonian University Repository

IX Kolokwium Jagiellońskie - Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi : sprawozdanie

pcg.skipToMenu

IX Kolokwium Jagiellońskie - Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi : sprawozdanie

Show full item record

dc.contributor.author Spyra, Marcin [SAP11016698] pl
dc.contributor.author Pisuliński, Jerzy [SAP11013200] pl
dc.contributor.author Truszkiewicz, Zygmunt [SAP11010974] pl
dc.contributor.author Bielska-Sobkowicz, Teresa pl
dc.contributor.author Maj, Krzysztof pl
dc.contributor.author Bieranowski, Adam pl
dc.contributor.author Balwicka-Szczyrba, Małgorzata pl
dc.contributor.author Wołoch, Katarzyna pl
dc.contributor.author Jabłoński, Rafał pl
dc.contributor.author Labe, Krzysztof pl
dc.contributor.author Jelonek-Jarco, Barbara [SAP14006454] pl
dc.contributor.author Kot, Tomasz pl
dc.contributor.author Górecki, Jacek pl
dc.contributor.author Zoll, Fryderyk [SAP11015242] pl
dc.contributor.author Łuszpak-Zając, Agnieszka pl
dc.contributor.author Wszołek, Jan pl
dc.contributor.author Adamczyk, Agata pl
dc.contributor.author Muszalska, Małgorzata pl
dc.contributor.author Bender, Patryk [SAP14034868] pl
dc.date.accessioned 2018-03-22T10:42:31Z
dc.date.available 2018-03-22T10:42:31Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2450-5757 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52494
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl *
dc.title IX Kolokwium Jagiellońskie - Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi : sprawozdanie pl
dc.title.alternative Report from IXth Jagiellonian Conference Limits in transferring the agricultural real properties pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 93-168 pl
dc.description.additional Z. Truszkiewicz: Zakres stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, s. 94-102; T. Bielska_Sobkowicz: Ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością rolna przez właściciela nieruchomości rolnej (nabytej od ANR lub wynikającej z art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, s. 102-106; K. Maj: Przesłanki/zakres prawa [pierwokupu nieruchomości rolnej przez ANR, s. 106-115; A. Bieranowski: Wykonanie prawa pierwokupu przez ANR, s. 115-119; M. Spyra: Prawo pierwokupu udziałów lub akcji spółki będącej właścicie lem nieruchomości rolnej, s. 129-137; B. Jelonek-Jarco: Przesłanki/zakres prawa nabycia nieruchomości rolnej przez ARN s. 137-144; T. Kot: Wykonanie prawa nabycia przez ANR, s. 144-149; J. Górecki: Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców (ze szczególnym uwzględnieniem obywateli państw członkowskich UE), s. 150-155 pl
dc.identifier.weblink http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_2_(Nr_2)_KWIECIEN_CZERWIEC_2017.pdf pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 4,5 pl
dc.title.journal Krakowski Przegląd Notarialny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-05 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Rolnego pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Cywilnego pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa