Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polska transformacja w świetle teorii modernizacyjnych

Polska transformacja w świetle teorii modernizacyjnych

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright