Jagiellonian University Repository

Polska vs Izrael (podatek od nieruchomości kościelnych)

pcg.skipToMenu

Polska vs Izrael (podatek od nieruchomości kościelnych)

Show full item record

dc.contributor.author Strzała, Marek [SAP14005859] pl
dc.date.accessioned 2018-03-22T08:57:05Z
dc.date.available 2018-03-22T08:57:05Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52473
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Polska vs Izrael (podatek od nieruchomości kościelnych) pl
dc.title.alternative Poland vs Israel (land tax) pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.place Kraków pl
dc.description.additional Wpis z 27.02.2018 na popularnonaukowym blogu dotyczącym bieżących spraw z zakresu prawa wyznaniowego. pl
dc.identifier.weblink http://prawowyznaniowe.blox.pl/2018/02/Polska-vs-Izrael-podatek-od-nieruchomosci.html pl
dc.subject.pl Izrael pl
dc.subject.pl podatek od nieruchomości pl
dc.subject.pl prawo wyznaniowe pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl Kościół Katolicki pl
dc.subject.pl podatek od nieruchomości komercyjnych pl
dc.subject.en Israel pl
dc.subject.en tax law pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en the Catholic Church pl
dc.subject.en land tax pl
dc.subject.en commercial building tax pl
dc.date.accession 2018-03-19 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego pl
dc.subtype none pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; oryginalna wersja autorska (preprint); w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska