Jagiellonian University Repository

Polska vs Izrael (podatek od nieruchomości kościelnych)

pcg.skipToMenu

Polska vs Izrael (podatek od nieruchomości kościelnych)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska