Jagiellonian University Repository

Amerykański bohater prawa wyznaniowego

Amerykański bohater prawa wyznaniowego

Show full item record

dc.contributor.author Strzała, Marek [SAP14005859] pl
dc.date.accessioned 2018-03-22T08:45:31Z
dc.date.available 2018-03-22T08:45:31Z
dc.date.created 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52468
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Amerykański bohater prawa wyznaniowego pl
dc.title.alternative American hero of religious denomination's law pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.place Kraków pl
dc.description.additional Wpis z 21.02.2017 na popularnonaukowym blogu dotyczącym bieżących spraw z zakresu prawa wyznaniowego. pl
dc.identifier.weblink http://prawowyznaniowe.blox.pl/2017/02/Amerykanski-bohater-prawa-wyznaniowego.html pl
dc.subject.pl klauzula sumienia pl
dc.subject.pl prawo wyznaniowe pl
dc.subject.pl Stany Zjednoczone pl
dc.subject.pl służba sanitarna pl
dc.subject.pl służba zastępcza pl
dc.subject.pl obowiązek obrony pl
dc.subject.pl Desmond Doss pl
dc.subject.en legal objector pl
dc.subject.en USA pl
dc.subject.en conscientious objector pl
dc.subject.en denominational law pl
dc.subject.en military service pl
dc.subject.en Desmond Doss pl
dc.date.accession 2018-03-19 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego pl
dc.subtype none pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; oryginalna wersja autorska (preprint); w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska