Jagiellonian University Repository

Stowarzyszenia katolickie w Krakowie w latach 1918-1939 : studium historyczno-prawne

pcg.skipToMenu

Stowarzyszenia katolickie w Krakowie w latach 1918-1939 : studium historyczno-prawne

Show full item record

dc.contributor.advisor Uruszczak, Wacław [SAP11005494] pl
dc.contributor.author Krzysztofek, Katarzyna [SAP14007572] pl
dc.date.accessioned 2018-03-22T08:04:01Z
dc.date.available 2018-03-22T08:04:01Z
dc.date.submitted 2011-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52459
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Stowarzyszenia katolickie w Krakowie w latach 1918-1939 : studium historyczno-prawne pl
dc.title.alternative The catholic associations in Cracow between 1918 and 1939 : the historical and legal study pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical [2], 546 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl stowarzyszenia katolickie pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.pl okres międzywojenny pl
dc.subject.en catholic associations pl
dc.subject.en Cracow pl
dc.subject.en interwar time pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2011/205 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Prawa i Administracji. Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego pl
dc.contributor.reviewer Malec, Dorota [SAP11012331] pl
dc.contributor.reviewer Stanisz, Piotr pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright