Jagiellonian University Repository

Literatura Orientu w piśmiennictwie polskim XIX w.

pcg.skipToMenu

Literatura Orientu w piśmiennictwie polskim XIX w.

Show full item record

dc.contributor.author Czekalska, Renata [SAP11016300] pl
dc.contributor.author Krasnowolska, Anna [SAP11006041] pl
dc.contributor.author Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka [SAP11017591] pl
dc.contributor.author Rusek-Kowalska, Renata [SAP11116912] pl
dc.contributor.author Sonnenberg, Katarzyna [SAP13007609] pl
dc.contributor.editor Krasnowolska, Anna [SAP11006041] pl
dc.date.accessioned 2018-03-21T13:34:26Z
dc.date.available 2018-03-21T13:34:26Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-926-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52428
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Literatura Orientu w piśmiennictwie polskim XIX w. pl
dc.title.alternative Oriental literature in Polish writings in the 19th century pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 412 pl
dc.description.additional Renata Czekalska, Anna Krasnowolska, Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Renata Rusek-Kowalska i Katarzyna Sonnenberg dokonały krytycznego opracowania tekstów. Autorami tekstów źródłowych są: Ignacy Krasicki, Hafez (przekł. Józefa Sękowskiego i Jana Wiernikowskiego), Wilhelm Münnich, Józef Szujski, Piotr Chmielowski i Edward Grabowski pl
dc.abstract.pl Literatura Orientu w piśmiennictwie polskim XIX w. (część II) pod redakcją Anny Krasnowolskiej jest szóstym tomem w serii "Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem". Monografie publikowane w tej serii to krytyczne edycje zapomnianych lub mało znanych dzieł polskich uczonych i pisarzy, którzy na przestrzeni wieków zajmowali się kulturą i tradycją krajów Wschodu. W kolejnych tomach ukazywać się będą zarówno pisma badawcze (historyczne, teoretyczno-literackie, językoznawcze, biograficzno-dokumentalne itp.), jak i literackie (przekłady, przeróbki, adaptacje, streszczenia) w opracowaniu naukowym orientalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria swoim zakresem tematycznym obejmuje cztery kręgi kulturowe Orientu: arabski, turecki, irański i indyjski. Intencją twórców serii było przybliżenie czytelnikowi tej części polskiej spuścizny piśmienniczej, która - choć nierzadko zapomniana - w sposób istotny wpływała na złożony proces kształtowania się naszej tożsamości narodowej w powiązaniu z odległymi tradycjami kulturowymi. Cyfrowe wersje prezentowanych w serii dzieł udostępnione zostały na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej pod adresem: http://www.bj.uj.edu.pl/orientalia-polonica. pl
dc.subject.pl literatura perska pl
dc.subject.pl literatura indyjska pl
dc.subject.pl literatura chińska pl
dc.description.series Orientalia Polonica; t. 6 pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.publication 17 pl
dc.participation Rusek-Kowalska, Renata: 20%; Krasnowolska, Anna: 20%; Krasnowolska, Anna: 20%; Czekalska, Renata: 20%; Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka: 20%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype SourceEditorship pl
dc.contributor.serieseditor Czekalska, Renata [SAP11016300] pl
dc.contributor.serieseditor Krasnowolska, Anna [SAP11006041] pl
dc.contributor.serieseditor Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka [SAP11017591] pl
dc.contributor.serieseditor Marlewicz, Halina [SAP11014169] pl
dc.contributor.serieseditor Partyka, Jacek [SAP11019011] pl
dc.contributor.serieseditor Siemieniec-Gołaś, Ewa [SAP11010439] pl
dc.contributor.serieseditor Siwiec, Paweł [SAP14006929] pl
dc.contributor.serieseditor Turek, Przemysław [SAP11014347] pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 48 pl
dc.identifier.project 11H 12 0423 81 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa