Jagiellonian University Repository

Historia na ekranie : gatunek filmowy a przekład audiowizualny

pcg.skipToMenu

Historia na ekranie : gatunek filmowy a przekład audiowizualny

Show full item record

dc.contributor.author Hołobut, Agata [SAP11019837] pl
dc.contributor.author Woźniak, Monika [SAP11015134] pl
dc.contributor.other Rybicki, Jan [SAP13006621] pl
dc.date.accessioned 2018-03-21T13:03:43Z
dc.date.available 2018-03-21T13:03:43Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4356-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52425
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Historia na ekranie : gatunek filmowy a przekład audiowizualny pl
dc.title.alternative History on screen : film genre in audiovisual translation pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 453 pl
dc.description.additional Obliczenia stylometryczne i posłowie (str. 405-416) autorstwa Jana Rybickiego. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl "Historia na ekranie: Gatunek filmowy a przekład audiowizualny" to interdyscyplinarne spojrzenie na funkcję słowa w produkcjach historycznych i specyfikę ich tłumaczenia. Autorki wykorzystują narzędzia stylometrii, filmoznawstwa i przekładoznawstwa, aby pokazać fundamentalną rolę dialogu i jego przekładu w kształtowaniu gatunku filmowego. Perspektywa komparatystyczna (porównanie korpusu polskich i włoskich wersji językowych produkcji anglojęzycznych) rzuca nowe światło na złożoną naturę czynników wpływających na strategie tłumaczy. Przedmiotem badania są produkcje ukazujące starożytny Rzym, renesansową Anglię, oblegany przez Turków Wiedeń, sale balowe epoki Regencji oraz Europę wstrząsaną pierwszą wojną światową. Wyniki analizy ujawniają tematyczne i gatunkowe prawidłowości w praktyce scenopisarskiej i sztuce translatorskiej oraz odsłaniają międzykulturowe różnice w sposobach portretowania przeszłości i normach tłumaczenia audiowizualnego na potrzeby konkretnych technik opracowania. pl
dc.abstract.en The monograph presents a pioneering model of audiovisual translation research, combining insights derived from Film and Media Studies, Translation Studies, Stylistics and Stylometry to inspect filmic speech in historical genre. Working on the assumption that dialogues are subject to genre-specific functional and stylistic requirements, the authors examine Anglophone films and television productions set in different historical epochs: Ancient Rome (e.g. "Quo Vadis"; "The Fall of the Roman Empire"; "Gladiator"; "I, Claudius", "Rome"), the Tudor monarchy (e.g. "Anne of a Thousand Days"; "Elizabeth"; "Elizabeth: The Golden Age"; "Elizabeth R"; "The Virgin Queen"; "The Tudors"), Regency era ("Pride and Prejudice" adaptations) and antebellum England ("Downton Abbey"; "Parade’s End"). Having assembled a parallel corpus of Anglophone dialogue lists (thirty productions, ca. 663 000 word tokens) as well as their available Polish and Italian translations (transcriptions of voiced-over, dubbed and subtitled versions; ca. 549 000 and 738 000 tokens, respectively), they conduct a multivariate stylometric analysis, searching for the signals of authorship, diachrony, genre and epoch in the original and translated dialogues. Subsequently, they subject the audiovisual material to qualitative analysis, studying the stylistic and pragmatic features of dialogues, typical of particular productions and/or historical epochs, as well as culture-specific norms and conventions followed in Polish and Italian audiovisual translation. pl
dc.subject.pl przekład audiowizualny pl
dc.subject.pl gatunek filmowy pl
dc.subject.pl film historyczny pl
dc.subject.pl adaptacja dzieła literackiego pl
dc.subject.en audiovisual translation pl
dc.subject.en film genre pl
dc.subject.en historical film pl
dc.subject.en classic novel adaptation pl
dc.description.publication 32,5 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9729-8 pl
dc.participation Rybicki, Jan: 10%; Hołobut, Agata: 45%; Woźniak, Monika: 45%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project 2013/11/B/HS2/02890 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa