Jagiellonian University Repository

Czy Kubiszyn jest synem Kubichy? : o współcześnie w Polsce używanych nazwiskach zakończonych na -iszyn/-yszyn

pcg.skipToMenu

Czy Kubiszyn jest synem Kubichy? : o współcześnie w Polsce używanych nazwiskach zakończonych na -iszyn/-yszyn

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa