Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Kryzys wieku średniego w życiu wielkich twórcówAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Tokarz Aleksandra
Całek Anita

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Tokarz Aleksandra
Całek Anita

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Tokarz Aleksandra
Całek Anita