Jagiellonian University Repository

Dialekt północnokresowy a polszczyzna na Litwie i Białorusi po II wojnie światowej : sprawy terminologiczne

pcg.skipToMenu

Dialekt północnokresowy a polszczyzna na Litwie i Białorusi po II wojnie światowej : sprawy terminologiczne

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa