Jagiellonian University Repository

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendację innowacyjnego programu szkoleniowego

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w ...

Show full item record

dc.contributor.author Hajduk, Łukasz [USOS58380] pl
dc.date.accessioned 2015-04-17T16:35:40Z
dc.date.available 2015-04-17T16:35:40Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62550-58-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5236
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendację innowacyjnego programu szkoleniowego pl
dc.title.alternative Optimizing functioning of the third sector in the Nowy Sącz district by the recommendations of an innovative training program pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Nowy Sącz : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec pl
dc.pubinfo Kraków : Uniwersytet Jagielloński pl
dc.description.physical 58 pl
dc.description.additional Badania prowadzone w ramach projektu "Wiedza, Praktyka, Kadry - Klucz do sukcesu w biznesie" : Eurotraining - szkolenia i doradztwo. Bibliogr. s. 55-57. pl
dc.abstract.pl Z recenzji dr Galii Chimiak (Instytut Socjologii i Filozofii PAN): Należy docenić merytoryczny wkład raportu do literatury przedmiotu […] omawiany raport uzupełnia lukę oraz może zostać wykorzystany do zidentyfikowania dalszych pól do badań nad najbardziej skutecznymi strategiami wsparcia dla funkcjonowania organizacji pozarządowych w średnich i mniejszych miejscowościach […] Praca stanowi szczególne ujęcie problemu niedoboru profesjonalizacji sektora obywatelskiego, ponieważ skupia się na szkoleniach jako sposobie podniesienia kompetencji osób zaangażowanych w organizacje pozarządowe. Nowatorstwo badania polega na tym, że autor zbadał i zestawił opinię przedstawicieli zarówno organizacji uczestniczących w szkoleniach, jak i podmiotów takie usługi oferujących. W ten sposób dotarł do „drugiego dna” problemu i zauważył, że o ile podaż obszaru szkoleń generalnie odpowiada deklarowanym potrzebom, należałoby urozmaicić zarówno metodę nauczania, jak i poziom zaawansowania szkoleń. pl
dc.subject.pl trzeci sektor pl
dc.subject.pl NGO pl
dc.subject.pl stowarzyszenia pl
dc.subject.pl fundacje pl
dc.subject.pl organizacje pozarządowe pl
dc.subject.pl szkolenia pl
dc.subject.pl powiat nowosądecki pl
dc.description.publication 3,85 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 17; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska