Jagiellonian University Repository

Zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych jako przesłanka nabycia nieruchomosci rolnych

pcg.skipToMenu

Zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych jako przesłanka nabycia nieruchomosci rolnych

Show full item record

dc.contributor.author Kremer, Elżbieta [SAP11010530] pl
dc.date.accessioned 2018-03-21T07:29:22Z
dc.date.available 2018-03-21T07:29:22Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1731-6375 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52348
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych jako przesłanka nabycia nieruchomosci rolnych pl
dc.title.alternative Permission of the President of the Agricultural Property Agency as a Condition for Acquisition of Agricultural Property pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 35-53 pl
dc.description.additional Bibliogr., streszcz. w j. ang. s. 53 pl
dc.identifier.weblink http://journals.umcs.pl/sil/article/view/5277/pdf pl
dc.description.volume 26 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.17951/sil.2017.26.1.35 pl
dc.identifier.eissn 2449-8289 pl
dc.title.journal Studia Iuridica Lublinensia pl
dc.title.volume Prawne determinanty polityki rolnej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-20 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Rolnego pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa