Jagiellonian University Repository

Opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1231, Sejm VIII kadencji

Opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy ...

Show full item record

dc.contributor.author Małecki, Mikołaj [SAP13008301] pl
dc.contributor.author Duda, Adrian [USOS142670] pl
dc.date.accessioned 2018-03-20T16:27:51Z
dc.date.available 2018-03-20T16:27:51Z
dc.date.created 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52336
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1231, Sejm VIII kadencji pl
dc.title.alternative Opinion to the government bill amending the act - Criminal code and some other acts, print no. 1231, Sejm VIII term pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.physical 1-16 pl
dc.description.additional Publikacja z dnia: 9 luty 2017 r. pl
dc.identifier.weblink http://kipk.pl/dokumenty/Ma%C5%82ecki_Duda_druk_1231_ekspertyza.pdf pl
dc.contributor.institution Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja pl
dc.date.accession 2018-02-16 pl
dc.participation Małecki, Mikołaj: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.subtype none pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska