Jagiellonian University Repository

Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej a prawo pierwokupu gospodarstwa rolnego

pcg.skipToMenu

Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej a prawo pierwokupu gospodarstwa rolnego

Show full item record

dc.contributor.author Truszkiewicz, Zygmunt [SAP11010974] pl
dc.date.accessioned 2018-03-20T14:57:52Z
dc.date.available 2018-03-20T14:57:52Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1731-6375 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52322
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej a prawo pierwokupu gospodarstwa rolnego pl
dc.title.alternative The right of pre-emption of agricultural property and the right of pre-emption of agricutural farm pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 55-76 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 73-76 pl
dc.identifier.weblink http://journals.umcs.pl/sil/article/view/5278/pdf pl
dc.abstract.pl Stosowanie prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży gospodarstwa rolnego jest o wiele bardziej złożone niż stosowanie prawa pierwokupu wobec nieruchomości rolnej. Sprzedaż gospodarstwa rolnego jest o tyle złożona, że przedmiotem sprzedaży nie jest jedno prawo własności do całego gospodarstwa rolnego, bo ono nie istnieje, lecz w istocie wiele praw do dóbr materialnych i niematerialnych, tworzących lub mogących tworzyć gospodarstwo rolne, ale tylko zbywalnych. Zbycie całego gospodarstwa rolnego jest w zasadzie możliwe tylko w przypadku sukcesji uniwersalnej, i to nie zawsze. Niemniej w przypadku sprzedaży gospodarstwa rolnego uprawniony może wykonać prawo pierwokupu całego sprzedawanego gospodarstwa rolnego, a więc w stosunku do wszystkich zbywalnych składników objętych umową sprzedaży. pl
dc.abstract.en The application of the right of pre-emption in case of sale of agricultural farm is much more complicated than the application of the above-mentioned right in case of agricultural property. The sale of agricultural farm is complicated since the subject of sale is not one property right (as it does not exist) but many rights of access to tangible or intangible assets which form or may form the agricultural farm, however, only negotiable ones. In fact, the disposal of the whole agricultural farm is permitted only in case of universal succession, which is not always the case. However, in case of sale of agricultural farm, the right holder can exercise the right of pre-emption of sold agricultural farm and, thus, the whole negotiable assets covered by the sale contract. pl
dc.subject.pl nieruchomość rolna pl
dc.subject.pl gospodarstwo rolne pl
dc.subject.pl prawo pierwokupu pl
dc.subject.en agricultural property pl
dc.subject.en agricultural farm pl
dc.subject.en the right of pre-emption pl
dc.description.volume 26 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.identifier.doi 10.17951/sil.2017.26.1.55 pl
dc.identifier.eissn 2449-8289 pl
dc.title.journal Studia Iuridica Lublinensia pl
dc.title.volume Prawne determinanty polityki rolnej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-20 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Rolnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa