Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Resolution invariant neural classifiers for dermoscopy ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Not affiliated
Rutkowski, Leszek
Surówka Grzegorz
Ogorzałek Maciej
Korytkowski, Marcin
Scherer, Rafał
Tadeusiewicz, Ryszard
Zadeh, Lotfi A.
Zurada, Jacek M.

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Rutkowski, Leszek
Surówka Grzegorz
Ogorzałek Maciej
Korytkowski, Marcin
Scherer, Rafał
Tadeusiewicz, Ryszard
Zadeh, Lotfi A.
Zurada, Jacek M.

Author's area of expertise

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Rutkowski, Leszek
Surówka Grzegorz
Ogorzałek Maciej
Korytkowski, Marcin
Scherer, Rafał
Tadeusiewicz, Ryszard
Zadeh, Lotfi A.
Zurada, Jacek M.